Szkolenie Prokuratorów - Odpowiedzialność karna za Błąd Lekarski

Temat - "Przestępstwa z narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przez lekarza będącego gwarantem bezpieczeństwa osoby zagrożonej" omawiany był w trakcie szkolenia, które odbyło się w dniu 15 maja 2014 r. w Prokuraturze Generalnej. To kolejne szkolenie z cyklu szkoleń organizowanych przez Prokuraturę Generalną dla prokuratorów zajmujących się sprawami tzw. błędów lekarskich. Celem tych szkoleń jest; omówienie metodyki prowadzenia postępowań w tych sprawach, podzielenie się doświadczeniami z prowadzonych postępowań, dyskusja nad problemami pojawiającymi się w praktyce prokuratorskiej. Przemówienie otwierające szkolenie wygłosił Zastępca Prokuratora Generalnego - Robert Hernand. W trakcie szkolenia, w którym uczestniczyło kilkudziesięciu prokuratorów z całego kraju, wykłady wygłosili: prof. dr hab. Agnieszka Liszewska z Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Łódzkiego, dr n.med. mgr prawa Tomasz Jurek z Katedry Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, prokurator Stanisław Pieczykolan z Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie prokurator Anna Świtalska - Kozyra z Departamentu Postępowania Przygotowawczego w Prokuraturze Generalnej. Głównymi zagadnieniami omówionymi podczas szkolenia były: odpowiedzialność karna za tzw. błąd lekarski, opiniowanie sądowo-lekarskie w przypadkach narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, zwolnienie z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej, metodyka prowadzenia postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przez lekarza będącego gwarantem bezpieczeństwa osoby zagrożonej (błąd medyczny) wyznaczenie kierunków postępowania, kwalifikacja prawna czynu. Wydział Informacji i Kontaktu z Mediami Prokuratury Generalnej Źródło - www.pg.gov.pl http://www.bledylekarskie.pl/start/szkolenie-prokuratorow-odpowiedzialnosc-karna-za-blad-lekarski

http://www.sppnn.org.pl/

Strony organizacji pomagających ofiarom błedów lekarskich Odsyłacz Opis witryny internetowej Witryna niemieckiej organizacji zajmującej się obroną praw pacjenta. Witryna innej niemieckiej organizacji zajmującej się poszkodowanymi pacjentami. Zbiór odnośników do stron poruszających tematykę prawniczą oraz medyczną. Akcja na Rzecz Ofiar Wypadków Medycznych - W. Brytania Amerykańskie Towarzystwo Iatrogeniczne Strona organizacji holenderskiej Strona organizacji japońskiej Inna organizacja osób poszkodowanych z W. Brytanii Amerykańska organizacja dla zwiększania bezpieczeństwa leczenia i redukcji błędów

http://www.bledylekarskie.pl/idea-bl

Idea BL bledylekarskie.pl - to strona, która powstała z zamiarem obiektywnego ukazania problemu poszkodowanych pacjentów w Polsce. Wydaje mi się, że stałem się jednym z nich, kiedy mój wzrok po zabiegach wykonanych przez dr Małgorzatę Tomczak w klinice Intermedica w Poznaniu (aktualnie Lexum - Specjalistyczne Kliniki Okulistyczne) znacząco się pogorszył, a skutki tego zdarzenia będę odczuwał dożywotnio. I to jest właściwie meritum sprawy - błąd jednej chwili staje się troską całego życia. Polska jest krajem wciąż raczkującym w zakresie egzekwowania odpowiedzialności za błędy lekarskie, ale jednocześnie dość nieudacznie starającym się zmienić tę sytuację. Jarosław Pianowski

Atak na lekarza nie ujdzie pacjentowi na sucho? Naczelna Izba Lekarska domaga się, by medycy byli prawnie chronieni, tak jak funkcjonariusze publiczni. Posłów trudno będzie przekonać do takiego pomysłu - pisze „Dziennik”. Według Naczelnej Izby Lekarskiej nawet 40% lekarzy zetknęło się z agresją ze strony pacjentów: obelgami, pluciem, a nawet biciem. - Dlatego będę przekonywać posłów, by zmienili kodeks karny - zapowiada Andrzej Włodarczyk, wiceprezes izby. - Niedawno pewien portal medyczny doniósł, że pacjent uderzył lekarza pogotowia i złamał mu nos. Nie słyszałem, by po tym zdarzeniu jakiś prokurator wszczął dochodzenie - mówi krakowski chirurg Jerzy Friediger. Gdyby lekarzy uznać za funkcjonariuszy, taki czyn byłby surowo karany. http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,opage,3,title,Lekarze-boja-sie-pacjentow-i-chca-ochrony,wid,10860801,wiadomosc.html?ticaid=114331

Contact